B3rhubung*n suami istri harus diakukan penuh adab serta ada demikian saat yang dibolehkan dan ada saat � waktu yang dilarang untuk kerjakan hubung*n suami istri. Hal sejenis ini karena dalam Islam jalinan suami istri yakni melaksanakan beribadah dan bernilai pahala. 

20 yang Dilarang Rasulullah B3rhubung*n Badan Dengan Isteri yakni : 

1. �Wahai Ali..! 

jangan sampai engkau berjima� dengan isterimu pada awal (hari pertama) bln., pada pertengahannya (sehari) serta pada akhir (dua hari) di hujung bln.. Jadi sesungguhnya penyakit hilang ingatan, hilang ingatan babi dan sopak gampang mengenainya serta anaknya. � 

2. �Wahai Ali..! 

jangan sampai berjima� dengan isterimu selepas zuhor, sesungguhnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak kerana jima� saat itu, jadi ia bakal bermata juling dan syaitan demikian gemari pada manusia yang bermata juling. � 

3. �Wahai Ali..! 

jangan pernah ikut dan pembicaraan semasa jima�, sebenarnya jika Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak dengan jima� yang sekian, jadi anak itu tidak selamat daripada bisu. � 

4. �Wahai Ali..! 

jangan sampai berjima� dengan perempuanmu dengan syahwat pada wanita lain, jadi sesungguhnya yang demikian itu apabila Allah s. w. t. mengurniakan padamu berdua anak, anak itu akan jadi pondan yang berbentuk tidak sukai dan hina. � 

5. �Wahai Ali..! 

jika anda berjunub ditempat tidur, janganlah membaca Al-Quran, jadi sebenarnya saya bimbang akan turun pada anda berdua api (bala) dari langit yang membakar anda berdua. � 

6. �Wahai Ali..! 

jangan sampai berjima� dengan isterimu kecuali ada kepadamu satu tuala dan pada isterimu satu tuala. � 

7. �Wahai Ali..! 

jangan sampai anda berdua menyapu dengan memakai satu tuala, nanti akan jatuh syahwat keatas syahwat (salah seorang akan kuat syahwatnya dari pada yang lagi satu), jadi sesungguhnya yang sekian itu akan menyebabkan permusuhan lalu membawa anda berdua pada berpecah dan talak. � 

8. �Wahai Ali..! 

jangan pernah berjima� dengan isterimu waktu malam �Aidil Fitri (Raya Puasa), jadi sesungguhnya jika Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak anak itu seseorang yang cacat dan tidak dapatkan anak baginya kecuali telah tua. � 

9. �Wahai Ali..! 

jangan pernah anda berjima� dengan isterimu saat malam �Aidil Adha, jadi sebenarnya jika anda berdua berjima� waktu malam itu, apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak saya bimbang ia akan jadi seseorang yang berjari enam atau empat. � 

10. �Wahai Ali..! 

jangan pernah anda berjima� dengan isterimu dibawah sinar matahari (lewat langkah selekasnya � direct) serta terserang warna (cahayanya), terkecuali anda pakai tutupan (bumbung), jika tidak jadi sebenarnya jika Allah mengurniakan pada anda 
berdua 


anak, nantinya anak itu akan jadi seorang sentiasa hidup dalam memohon-minta serta faqir hingga mati. � 

11. �Wahai Ali..! 

jangan sampai anda berjima� dengan isterimu dibawah pohon kayu yang berbuah, jadi sesungguhnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan anda berdua anak, kelak anak itu bakal jadi seseorang tukang gojo, tukang sebat atau seseorang ketua yang bengis, � 

12. �Wahai Ali..! 

jangan sampai anda berjima� dengan isterimu waktu pada azan dan iqomah, apabila berjima� waktu sekian, sesungguhnya bila Allah mengurniakan anak pada anda berdua, nanti ia jadi seorang yang menumpahkan darah. � 

13. �Wahai Ali..! 

jangan pernah anda berjima� dengan isterimu semasa ia hamil terkecuali anda berdua berwudhu�, jika tidak jadi sebenarnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan anda berdua anak, nanti ia bakal jadi seseorang yang buta hati serta bakhil tangan. � 

14. �Wahai Ali..! 

jangan pernah anda berjima� dengan isterimu pada pertengahan (Nisfu) Sya�ban, jadi sesungguhnya yang sekian itu jika Allah s. w. t. mengurniakan anda berdua anak, nanti anak itu akan mempunyai tanda yang buruk pada muka dan rambutnya. � 

15. �Wahai Ali..! 

jangan pernah anda berjima� dengan isterimu pada akhir bln. (yaitu tinggal dua hari) jadi sebenarnya yang sekian itu jika Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak nanti anak itu jadi seorang yang sentiasa butuh memohon-minta. � 

16. �Wahai Ali..! 

jangan sampai anda berjima� dengan isterimu dengan syahwat pada saudara perempuannya! (ipar anda) kerana yang sekian itu sebenarnya jika Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak, nanti anak itu akan jadi penolong dan pembantu pada orang yang zalim dan pada tangannya buat kebinasaan pada manusia. � 

17. �Wahai Ali..! 

jangan sampai anda berjima� dengan isterimu diatas loteng jadi sesungguhnya yang sekian itu apabila Allah s. w. t. mengurniakan anak pada anda berdua nanti anak itu jadi seorang munafiq, pelampau yang lewat batas. � 

18. �Wahai Ali..! 

jangan sampai anda berjima� dengan isterimu waktu malam anda akan keluar musafir kerana yang demikian itu sesungguhnya jika Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak, ia akan membelanjakan harta pada yg tidak Haq, � dan Rasulullah s. a. w. membaca ayat Al-Quran : �Innal Mubazziriina kaanu � ikhwan Nas � Syayathin. � 

19. �Wahai Ali..! 

jangan sampai anda berjima� dengan isterimu bila anda keluar bermusafir dalam tempoh tiga hari tiga malam, jadi yang sekian itu sebenarnya bila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak, nanti ia jadi seseorang pembantu pada semasing orang yang zalim. � 

20. �Wahai Ali..! 

jangan sampai anda berjima� dengan isterimu pada awal malam, jadi sebenarnya jika dikurniakan anak pada anda berdua, ia jadi seorang tukang sihir, sunglap, dan kehendaki dunia daripada akhirat. �

http://www.satuceritanet.com/2016/11/suami-istri-harus-tahu-inilah-20-yang.html?m=1